अनुमतिपत्रप्राप्त मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो अभिलेख तथा विवरणहरु बोर्डले तोकिदिएको ढाँचा र तरीका अनुसार अद्यावधिक रुपमा तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता अनुसार पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरु सम्बन्धमा तोकिएका ढाँचाहरु यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु