सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु