कम्पनीमा सेयरधनीहरुको दायित्व सीमित हुन्छ । सेयरधनीहरुले आफूले लिएको सेयरको अधिकतम मूल्य बाहेक कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको दायित्व बेहोर्नु पर्दैन ।

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु