लगानी व्यवस्थापन (पोट फोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशिका बनाई लागु गरेको छ ।

पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु