नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको सर्वोच्च नियमन निकाय हो । यसले धितोपत्र बजारसम्बन्धी नीति नियमहरु तर्जुमा गर्ने, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाको विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज तथा धितोपत्र ब्यवसायीहरुलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने र स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्रनिष्काशनकर्ता कम्पनीहरुको अनुगमन गर्नेजस्ता कार्यहरु गर्दछ ।
बोर्डले सरकारलाई बजार सुधार तथा विकास सम्बन्धमा आवश्यक रायसुझाव समेत दिने गर्दछ । स्वच्छ र व्यवस्थित तबरले धितोपत्र विनिमय कारोबार गराउने, धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई अनुशासित गराउने तथा बजारमा संस्थागत तथा अन्य सूचना प्रवाहलाई सबल गराउने जिम्मेवारी स्टक एक्सचेन्जमा रहेको हुन्छ ।

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु