धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेको संगठित संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्न सर्वसाधारण समक्ष सोही किसिमको धितोपत्र पुनः सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गर्ने विधिलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ (FPO) वा थप सार्वजनिक निष्काशन भनिन्छ ।

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु