मर्चेन्ट बैंकरको रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहने संगठित संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सम्बधी अनुमतिका लगि आश्यक प्रकृया, दिन सक्ने सेवा, तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था भएको यस नियमावलीमा पदाधिकारीहरुको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।

[पुरा पढ्न कृपया डाउनलोड गर्नुहोस् ।]

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु