सार्वजनिक रुपमा निष्काशित धितोपत्रहरु धितोपत्र खरिदका लागि परेको दरखास्तको संख्या अनुसार धितोपत्र विक्री बन्द भएको ३० दिन देखि ५० दिनभित्र धितोपत्रहरु बाँडफाँट गरिन्छ । बाँडफाँट कार्य पश्चात बैंकमा रोक्का रहेको रकम मध्य धितोपत्र प्राप्त गर्ने आवेदकको रकम कट्टागरी धितोपत्र नपरेका तथा माग गरे भन्दा कम धितोपत्र प्राप्त गरेका आवेदकको रकम फुकुवा गरिन्छ । धितोपत्रहरु सूचीकरणका लागि बाँडफाँट भएको ३० दिनभित्र स्टक एक्सचेञ्जमा निवेदन दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताले आफूले खरिद गरेको धितोपत्रहरु धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा बिक्री गर्न सक्दछन् ।

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु