सूचीकृत धितोपत्रहरु खरिद वा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालको कार्यालयमा गएर तोकिए अनुसारको आदेशपत्र भरी दिनु पर्दछ यस्तो आदेशमा लगानीकर्ताले आफूले खरिद वा बिक्री गन चाहेको धितोपत्रको किसिम, संख्या,मूल्य, आदेशबहाल रहने अवधि आदि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।आदेश वहाल रहने अवधि उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश पत्रको वहाली १५ दिनसम्म कायम रहन्छ खरिद वा बिक्री आदेश दिएपछि लगानीकर्ताले दलालबाट आफूले दिएको आदेशको दर्ता नम्बर, दर्ता भएको मिति समय समेत खुलेको निस्सा प्रमाण लिनु पर्दछ
लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त खरिद बिक्री आदेशअनुसार धितोपत्र दलालहरुले कारोबार गर्दा दर्ता क्रम अनुसार लगानीकर्ताको नाम, धितोपत्रको नाम, मूल्य आदि स्टक एक्सचेञ्जको कम्प्युटरकृत कारोवार प्रणालीमा प्रविष्टी गर्दछन् यसरी प्रविष्ट भएको खरिद तथा विक्री आदेशमूल्यसमय प्राथमिकताको आधारमा मेल खाएपछि धितोपत्र कारोबार सम्पन्न हुन्छ

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु