धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७

केन्द्रीय निक्षेप सम्बन्धी विषयहरु नियमन गर्ने उद्देश्यले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको

अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल धितोपत्र बोर्डले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु