सम्पन्न भएको कारोबारलाई अस्वीकार गर्न पाइदैन । पुँजी बजार मेरो वचन मेरो दायित्व भन्ने मान्यताबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यसैले कोही पनि आफ्नो वचनबाट पछि हट्न पाउँदैन् । धितोपत्र दलालबाट आफ्नो आदेशअनुसार कारोवार भएको जानकारी प्राप्त भएपछि धितोपत्र विक्रीकर्ताले प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कागजात बुझाउनुपर्छ ।
खरिदकर्ताले खरिद मूल्य पनि समयमै दिनुपर्छ । खरिदकर्ता वा बिक्रेता लगानीकर्ताले दिनुपर्ने कागजात वा रकम नदिएबाट लगानीकर्ता वा सम्बन्धित दलाललाई हानी नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो नोक्सानी वेहोर्नु पर्दछ ।

अन्यका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु